กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
Action Script 3 / Re: แปลง code จาก as2 มา as3 errror
« กระทู้ล่าสุด โดย nuttty เมื่อ 12 เม.ย. 14, 10:50:37 »
error ที่ Access of undefined property empty_mc.

หา empty_mc ไม่เจอ ที Movieclip ตัวนี้บน stage แล้ว ตั้งชื่อให้มันว่า empty_mc  หรือยัง
92
Action Script 3 / Re: แปลง code จาก as2 มา as3 errror
« กระทู้ล่าสุด โดย songpsycho เมื่อ 12 เม.ย. 14, 04:52:06 »


http://www.mandalatv.net/fcny/

ดูที่หัวข้อ Working with Display Objects >> Properties in ActionScript

ตัวที่ต้องเปลี่ยนก็มี
_name ---- name
_x ---- x
_y ---- y
_width ---- width
_height ---- height
_rotation ---- rotation
_xscale (range 0 to 100+) ---- scaleX (range 0 to 1+)
_yscale (range 0 to 100+) ---- scaleY (range 0 to 1+)
_alpha (range 0 to 100+) ---- alpha (range 0 to 1+)
_xmouse ---- mouseX
_ymouse ---- mouseY

AS 2.0
ตรง _xscale , _yscale , _alpha  ค่าจะอยู่ที่ 0 ถึง 100+
สมมุติ
_xscale = 100 ภาพความกว้างจะเป็นขนาดปกติ
_xscale = 50 ภาพความกว้างจะเป็นลดลงครึ่งนึง ( 50% )
_xscale = 200 ภาพความกว้างจะเป็น2เท่า ( 200% )
ส่วนถ้าเป็น
_alpha = 0 ภาพจะโปร่งใส คือมองไม่เห็นภาพนั้น
_alpha = 50 ภาพจะโปร่งใส 50% คือมองเห็นภาพนั้น 50%
_alpha = 100 ภาพจะไม่โปร่งใส คือมองเห็นภาพนั้น 100%


AS 3.0
ตรง scaleX , scaleY , alpha ค่าจะอยู่ที่ 0 ถึง 1+
สมมุติ
scaleX = 1 ภาพความกว้างจะเป็นขนาดปกติ
scaleX = 0.5 ภาพความกว้างจะเป็นลดลงครึ่งนึง ( 50% )
scaleX = 2 ภาพความกว้างจะเป็น2เท่า ( 200% )
ส่วนถ้าเป็น
alpha = 0 ภาพจะโปร่งใส คือมองไม่เห็นภาพนั้น
alpha = 0.5 ภาพจะโปร่งใส 50% คือมองเห็นภาพนั้น 50%
alpha = 1 ภาพจะไม่โปร่งใส คือมองเห็นภาพนั้น 100%

 :35:
93
บริษัท ดูดีไอเดีย จำกัด บริการรับออกแบบ พัฒนา จัดทำ เว็บไซต์ ทุกชนิด
web company profile web flash flash banner logo artwork  web E-commerce และอื่นๆ
ราคาตามเนื้องาน มีทีมงานที่เป็นกันเอง สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย ความต้องการได้
ลูกค้าสามารถเสนอแนะความต้องการได้เต็มที่มีผลงานมากมาย สามารถเข้าชมได้ที่
www.dodeeidea.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-1860177,0918390018
ยินให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านครับ
94
Action Script 3 / Re: แปลง code จาก as2 มา as3 errror
« กระทู้ล่าสุด โดย feemmonster เมื่อ 11 เม.ย. 14, 17:18:09 »
ยัง error อยู่ครับ

คราวนี้มา error ที่ Access of undefined property empty_mc.

หาทั้งวันแล้วครับงงมากๆครับ
95
Action Script 3 / Re: แปลง code จาก as2 มา as3 errror
« กระทู้ล่าสุด โดย Mindth :) เมื่อ 11 เม.ย. 14, 16:46:20 »
var rad2Deg:Number = 180 / Math.PI;
var deg2Rad:Number = Math.PI / 180;

//onMouseUp = removeMouseMove;//อันนี้คือ as2
my_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,removeMouseMove);

//my_mc.onMouseDown = onPrepareTransform;//อันนี้คือ as2
my_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,onPrepareTransform);

//my_mc.rot_mc.onPress = onPressRotator;//อันนี้คือ as2
my_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,onPressRotator);

/*function removeMouseMove():Void {//อันนี้คือ as2
   delete my_mc.onMouseMove;
}*/
function removeMouseMove(event:MouseEvent):void {
       my_mc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,removeMouseMove); 
      my_mc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,onPressRotator);
}
function onPrepareTransform(e:MouseEvent)
   {
   this.refDegree = this._rotation - (Math.atan2(this._y - mouseY, this._x - mouseX) * 180 / Math.PI);
   empty_mc._rotation = this.refDegree;
   this.poleX = (Math.abs(empty_mc._rotation) <= 90) ? 1 : -1;
   this.poleY = (empty_mc._rotation < 0) ? 1 : -1;
   this.refRadian = this._rotation * deg2Rad;
   this.refPtX = mouseX;
   this.refScaleX = this._xscale;
   this.refPtY = mouseY;
   this.refScaleY = this._yscale;
   }

function onPressRotator(e:MouseEvent)
   {
   this._parent.onMouseMove = onRotate;
   }


function onRotate()
   {
   this._rotation = this.refDegree + (Math.atan2(this._y - mouseY, this._x - mouseX) * rad2Deg);
   trace(this._rotation);
   }
96
Action Script 3 / แปลง code จาก as2 มา as3 errror
« กระทู้ล่าสุด โดย feemmonster เมื่อ 11 เม.ย. 14, 16:13:41 »
ผมแปลง code นี้มาจาก as2 กลายเป็น as3 มือใหม่ครับแปลงแล้วยัง error อยู่ครับ

var rad2Deg:Number = 180 / Math.PI;
var deg2Rad:Number = Math.PI / 180;

//onMouseUp = removeMouseMove;//อันนี้คือ as2
my_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,removeMouseMove);

//my_mc.onMouseDown = onPrepareTransform;//อันนี้คือ as2
my_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,onPrepareTransform);

//my_mc.rot_mc.onPress = onPressRotator;//อันนี้คือ as2
my_mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,onPressRotator);

/*function removeMouseMove():Void {//อันนี้คือ as2
   delete my_mc.onMouseMove;
}*/
function removeMouseMove(event:MouseEvent):void {
       my_mc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,removeMouseMove); 
      my_mc.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,onPressRotator);
}
function onPrepareTransform()
   {
   this.refDegree = this._rotation - (Math.atan2(this._y - mouseY, this._x - mouseX) * 180 / Math.PI);
   empty_mc._rotation = this.refDegree;
   this.poleX = (Math.abs(empty_mc._rotation) <= 90) ? 1 : -1;
   this.poleY = (empty_mc._rotation < 0) ? 1 : -1;
   this.refRadian = this._rotation * deg2Rad;
   this.refPtX = mouseX;
   this.refScaleX = this._xscale;
   this.refPtY = mouseY;
   this.refScaleY = this._yscale;
   }

function onPressRotator()
   {
   this._parent.onMouseMove = onRotate;
   }


function onRotate()
   {
   this._rotation = this.refDegree + (Math.atan2(this._y - mouseY, this._x - mouseX) * rad2Deg);
   trace(this._rotation);
   }

รบกวนท่านผู้รู้แนะนำทีครับ
97
General / Re: มีปัญหา adobe flash player 13 ครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย megarockman เมื่อ 11 เม.ย. 14, 15:33:03 »
Active-X13 คืออะไรครับ หาใน google ไม่ยักเจอ

ขอโทษครับ มันคือ active X เฉยๆ ที่มันติดมากับ flash player version 13 ครับ แต่เขาไม่ได้ติดตั้งมาให้ด้วย จึงทำให้เวลาดูคลิป กับคอมเก่าๆ มีปัญหาครับ
98
General / Re: มีปัญหา adobe flash player 13 ครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย katopz เมื่อ 11 เม.ย. 14, 14:49:43 »
Active-X13 คืออะไรครับ หาใน google ไม่ยักเจอ
99
Action Script 3 / ปัญหาเรื่องเสียงคับ
« กระทู้ล่าสุด โดย komoat เมื่อ 11 เม.ย. 14, 12:34:01 »


กระผมมีเรื่องอยากจะสอบถามครับ
คือปัญหาเรื่องเสียง   ซึงองค์ประกอบของงานผม  มี  ไตลเติน  ตัวกรอกชื่อ  หน้าเมนู  เนื้อหา
หน้าแรก เสียงของผม ปกตอดีครับ แต่พอมาหน้า กรอกชื่อ   มันมีเหคุการณ์ที่เกิดชึ้นคือ

"ผมซึ่ง  กำลังกรอกชื่ออยุ่  เสียงของซีน ที่ สองก็ปกติ    แต่อยู่ๆๆ  เสียงซีนที่สาม  ก็เล่นเองเลยครับ  ทั่งๆๆ ที่อยู่ซีนสอง
///ตรงซีนเมนู  ผมลองใช้  stream แล้ว  มันก็ยังไปเล่นซีน 2    แต่

 ถ้าผมเล่นซีน 2 ที่เป็นตรงกรอกชื่อ เดียวๆๆ  (ctrl+alt+ent)ก็ไม่มีปัญหา  ซีน 3 ที่เป็น เมนูก็เหมือนกันครับ  "

เดียวผมไปตั้งหระทู้ใหม่ น่ะครับ
100
Adobe CS6 / error แบบนี้ต้องแก้ยังไงหรือครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย yunyunkom เมื่อ 11 เม.ย. 14, 08:39:50 »
TypeError: Error #1034: Type Coercion failed: cannot convert flash.display::Stage@7c0d9041 to flash.display.MovieClip.
   at chapter1_2_fla::MainTimeline/goComment()

โค๊ด: [Select]
mc_tool.btn_comment.addEventListener(MouseEvent.CLICK,goComment);
function goComment(e){
myidCard = MovieClip(parent.root).idCard;
mycourse = MovieClip(parent.root).course;
mynoCourse = MovieClip(parent.root).noCourse;
chapter = 1;
page = 2;
btnAC = "AC005";
detail = "-";
remark = "in db cpta_comment";
sendData2(8);
checkTool += 1;
mcComment.visible = true;
mc_tool.btn_comment.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,goComment);
mc_tool.btn_calculator.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,goCalculator);
mc_tool.btn_bgColor.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,goColorBg);
mc_tool.btn_note.removeEventListener(MouseEvent.CLICK,goNote);
}

โค๊ด: [Select]
function sendData2(e){
var variables:URLVariables = new URLVariables();
variables.my_id = myidCard;//"1100800639232"MovieClip(parent.root).
variables.my_course = mycourse;//"1"MovieClip(root).MovieClip(parent.root).
variables.my_noCourse = mynoCourse;//"1"MovieClip(root).
variables.my_chapter = chapter;
variables.my_page = page;
variables.my_btnAC = String(btnAC);//"AC001"
variables.my_music = music;//"100"MovieClip(root).
variables.my_bgColor = String(bgColor);//"red"MovieClip(root).
variables.my_detail = String(detail);
variables.my_remark = String(remark);

var urlloader:URLLoader = new URLLoader();
var urlrequest:URLRequest = new URLRequest("http://192.168.111.245/bunchee/phpCheck/sendTool.php");
urlrequest.method = URLRequestMethod.POST;
urlrequest.data = variables;
urlloader.dataFormat = URLLoaderDataFormat.TEXT;//VARIABLES
urlloader.load(urlrequest);
function loadSuccess(e){
trace("ส่งได้");
}
function errorLoad(e){
trace("ส่งไม่ได้");
}
urlloader.addEventListener(Event.COMPLETE,loadSuccess);
urlloader.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorLoad);
}

ตอนแรกใช่ได้ปกติ แต่พอใส่ MovieClip(parent.root). เพิ่มเข้าไปมันก้ error อะครับ ต้องปรับแก้
หน้า: 1 ... 8 9 [10]